Privacyverklaring

Zoals de deFEEST members kunnen beamen staat privacy bij ons hoog in het vaandel.
Wij doen daarom onze uiterste best om met jullie privacy om te gaan.. In deze privacyverklaring is beschreven hoe wij met de privacy van onze members omgaan. De verwerking van persoonsgegevens gebeurd dan ook (soms) conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op onze privacy verklaring is het interne deFEEST recht van toepassing.

Noch de voorzitster, als alle andere members van deFEEST, kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Websites die onder de privacyverklaring vallen

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die beheerd worden door deFEEST. 
Hieronder de niet uitputtende lijst van domeinamen waar deze privacyverklaring voor geldt:

defeest.nl; defeestisgek.nl; paardenbeffer.nl; nieuws.ru; nepnieuws.ru; defaced.nl; vinoannen.nl.

Mogelijk bevatten deze websites links naar andere websites. Hoe deze andere websites omgaan met het verwerken van hun informatie, of wat voor informatie er op die websites staat, valt onder de privacyverklaring van die betreffende website (en dus niet onder deze privacyverklaring).

Al onze websites serveren dezelfde of afwijkende content. Over de content op deze websites kan niet worden gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

deFEEST verwerkt persoonsgegevens van zijn members. Een deel van deze gegevens is door de members zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van gegevens die wij verwerken:

- Nickname
- Username
- Regio (geografische locatie, zoals: Noord-Holland NW)
- Naam
- Afbeeldingen
- eMail adres
- Financiele transacies die gedaan zijn op gemeenschappelijke evenementen
- Slechte, vaak stompzinnige en mogelijk schunnige, uitspraken van oude / huidige / toekomstige members

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mogelijk verwerken wij informatie die door bepaalde mensen als onpleasant ervaren kan worden. Echter kunnen wij deze informatie vaak toch niet als gevoelig bestempelen. Mogelijk dat wij hier te gevoelloos voor zijn.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Binnen deFEEST worden persoonsgegevens verwerkt met als doel:

- Met elkaar in contact te komen/blijven (email adressen, mailinglists etc.)
- Om elkaar een loer te draaien (oneLiners)
- Om gevraagt en ongevraagt kledingstukken aan elkaar te doneren (T-Shirt maat)
- Om eigen rechter / deurwaarder te kunnen spelen (Pot saldo)

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard totdat de hardware of software op magische wijze falen en de backups in een dronken bui per ongeluk zijn gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Niet alle persoonsgegevens worden gedeeld door derden. Vierden, Vijfden en zesden kunnen we echter niet uitsluiten.
Doorgaans proberen we het delen van informatie alleen te laten plaatsvinden met of zonder toestemming van de betrokkene.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle members kunnen een verzoek indienen om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft een member uiteraard het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen. Ook heeft een member het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten gelden echter alleen voor actieve leden.

Wilt u gebruik maken van 1 of meer van deze rechten kunt u hier per email een verzoek voor indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het email adres lidsmaatschap_opzeggen@defeest.nl. Vergeet niet uw nickname te vermelden!

Beveiliging van persoonsgegevens

Binnen deFEEST proberen we zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Om deze reden wordt is het verkeer van en naar de website versleuteld middels certificaten. Ook staan wij geen onversleutelde verbindingen toe voor beheer werkzaamheden. Binnen deFEEST wordt ook gebruik gemaakt van een wachtwoord policy. Deze policy vereist dat personen hun wachtwoord zelf moeten kunnen onthouden!
Uiteraard maken wij gebruik van enkele buzzwords zoals: HTTPS, DNSSec, DKIM, SPF etc.

In sommige gevallen moeten beheerders wijzigingen aanbrengen aan de software en data. Om uw privacy te beschermen mag dit alleen in beschonken toestand gebeuren. Hierdoor kunnen de beheerders uw privacy gevoelige gegevens de volgende dag niet meer herinneren!

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder opgaaf van reden worden aangepast.