Sambal bij?

Een leuk japansch taalspelletje, spreek deze tongbreker maar uit.

Link to: http://glumbert.com/media/tonguetwister